24543 ogłoszeń
Patronat nad serwisem sprawuje : Instytut Gospodarki Nieruchomościami  Instytut Gospodarki Nieruchomościami

INSTYTUT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

INSTYTUT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI powstał z inicjatywy organizacji pozarządowych oraz wyższych uczelni związanych z gospodarką nieruchomościami. 
W ramach Instytutu współpracują organizacje pozarządowe, wyższe uczelnie, Izby i Federacje zawodowe, a także licencjonowani zarządcy nieruchomości, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawcy majątkowi, architekci, urbaniści, syndycy masy upadłościowej, specjaliści z zakresu prawa zamówień publicznych, audytorzy energetyczni, kosztorysanci i inne grupy zawodowe związane z gospodarką nieruchomościami. 
Wiedza praktyczna jaką posiadamy pozwala nam skutecznie konkurować na trudnym i wymagającym rynku komercyjnym.

Działalność Instytutu obejmuje między innymi:

 • prowadzenie prac naukowo - badawczo - rozwojowych,
 • współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi, społecznymi i finansowymi, ośrodkami badawczymi i naukowymi, uczelniami wyższymi w zakresie problematyki związanej z gospodarką nieruchomościami,
 • działalność dydaktyczną i edukacyjną,
 • pomoc dydaktyczną,
 • prowadzenie badań marketingowych wszystkich segmentów rynku nieruchomości,
 • doradztwo dla poszczególnych projektów inwestycyjnych,
 • usługi doradcze w zakresie zamówień publicznych zarówno dla strony Zamawiającej jak i Wykonawcy,
 • przygotowywanie wieloletnich strategii w zakresie gospodarki nieruchomościami, lokalnych programów rozwoju; programów rewitalizacji terenów po-przemysłowych i po-wojskowych,
 • przeprowadzanie przeglądów technicznych, audytów energetycznych,
 • sprzedaż gotowych projektów budowlanych, a także sporządzanie indywidualnych projektów,
 • analizy założeń urbanistycznych i architektonicznych projektów,
 • konsultacje marketingowe,
 • opracowania dotyczące efektywności inwestowania i rozwoju nieruchomości,
 • opracowania dotyczące prognoz wartości nieruchomości,
 • analizy skutków finansowych uchwalenia lub zmiany planów miejscowych analizy wykonalności projektów inwestycyjnych,
 • analizy opłacalności inwestycji
 • pełną obsługę rynku nieruchomości (pośrednictwo, zarządzania, wycena)

 

Działalność edukacyjna Instytutu polega głównie na organizacji praktyk zawodowych dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości. Wieloletnie doświadczenie naszych wykładowców pozwala nam w sposób profesjonalny organizować szkolenia, seminaria z zakresu zmieniających się przepisów prawa.


Zamknij

Strona ign.net.pl używa plików cookies w celu ułatwienia korzystania ze strony oraz dostosowania treści do preferencji użytkownika. Jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie tych plików na dysku Twojego komputera zmień ustawienia swojej przeglądarki. Przeglądając tą stronę zgadzasz się na używanie plików cookie zgodnie z aktualnie stosowanymi ustawieniami przeglądarki internetowej.